Školy

Oficiálna webstránka Gymnázia svätého Michala Archanjela.

http://www.cigypn.sk/

Jazyková škola ponúka výučbu jazykov, preklady a tlmočenie, jazykové pobyty v zahraničí. Učíme vlastnou metódou zameranou na hovorenie. Výučba prebieha v skupinách (maximálne 8 študentov), individuálne, vo firmách.

http://www.inlingua.sk/

Najrozsiahlejší katalóg obsahujúci stredné školy, gymnáziá a učilištia na Slovensku.

http://www.stredneskoly.eu/

Nový účinný spôsob výučby angličtiny. Zaistí, že budete rozprávať po anglicky od prvej hodiny, zbavíte sa strachu z rozprávania v angličtine, budete sebavedomejší v konverzácii a dokážete angličtinu využiť v bežných situáciách.

http://www.direct-english.sk/

Prípravné kurzy na stredné a vysoké školy

http://mathtip.szm.com/

Komunita riaditeľov škôl a učiteľov - správy, odborné články, blogy, diskusie, kalendár povinností, rozhovory, internetový predaj publikácií a ankety.

http://www.skolskyportal.sk/

Vlastná webová stránka základnej školy v Dvoroch nad Žitavou.

http://zsdvory.meu.zoznam.sk/

Informácie o škole, vedení, projektoch a krúžkoch. Elektronická žiacka knižka a fotoalbumy.

http://www.zsfullu.sk/

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - vysoká škola, kde je možné študovať jednoodborovú psychológiu, sociálnu prácu, zdravotne sociálnu starostlivosť a ku každému odboru aj psychoterapiu. Získate tak 2 odbornosti za 1 cenu.

http://www.pvsps.cz/

Soukromá střední škola podnikatelská -Altman, s.r.o. v Jičíne vznikla v roku 1997. Je zaradená do siete škôl MŠMT ČR a ponúka stredoškolské, nadstavbové a pomaturitné štúdium. Všetky druhy štúdia sú zakončené maturitou.

http://www.sposka.cz/

Ucelený prehľad jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov z angličtiny - FCE, CAE, BEC, ÖSD, ZD, PWD DELF a TOEFL, nemčiny, francúzštiny. Detailné informácie, prípravné kurzy, odkazy na štúdijné materiály a garanty skúšok.

http://www.jazykovezkousky.cz/

Súkromná základná škola v Košiciach zameraná na tanečnú a hudobno-pohybovú prípravu a výučbu cudzích jazykov už od prvého ročníka. Bohatá krúžková činnosť a nízky počet žiakov v triedach.

http://www.nasa-skola.sk/