Infovek

Projekt celoplošného zavedenia internetu na slovenské stredné a základné školy.

http://www.infovek.sk/

Cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov práva, na ktoré majú všetci nárok a nikomu nemôžu byť upierané, osvojovanie si vedomostí a zručností, formovanie postojov, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, rovnosti, plurality.

http://www.zemsmemy.qsh.eu/

Hlavná téma stránky svetloposudok.sk je svetélná pohoda v životnom prostredí. Poukazuje na dôležitosť prirodzeného slnečného žiarenia pre ľudský organizmus a životné prostrdie. Na stránke je možné nájsť informácie z platnej legislatívy a taktiež odborných informácií potrebných pre spracovanie svetlo technických posúdení.

http://svetloposudok.sk/

Prekladanie do morzeovky a z morzeovky - okamžite online, ďalej tiež odstraňovač diakritiky… - odstránenie diakritiky.

http://morzeovka.czweb.org/

Potřebujete projekt nebo realizaci slaboproudé nebo silnoproudé elektroinstalace? Obraťte se na elektrikáře Tomáše Jedelského. Jsme elektrikáři jenž se zabýva realizací staveb a jejich projekováním, tak poprosím o oblast řemeslnou a inženýrksou.

http://www.eletnany.cz/