Knižnice

Ústredná knižnica Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

http://www.slpk.sk/

Knižnica vznikla v roku 1957. Počas svojej existencie prešla viacerými obdobiami a to ako knižnica pri železničnej stanici, Uzlová knižnica a v roku 1964 sa stala súčasťou novootvoreného Domu kultúry ROH ČSD.

http://kniznicadkzsr.wbl.sk/

Venturesbooks.cz je stránka společnosti Bohemian Ventures, která se specializuje na dovoz anglických učebnic Pearson. Učebnice angličtiny Pearson patří mezi celosvětově nejlepší a nejoblíbenější učebnice angličtiny.

http://www.venturesbooks.cz/