Nasa-skola.sk - súkromná základná škola Košice

Súkromná základná škola v Košiciach zameraná na tanečnú a hudobno-pohybovú prípravu a výučbu cudzích jazykov už od prvého ročníka. Bohatá krúžková činnosť a nízky počet žiakov v triedach.

http://www.nasa-skola.sk/