Pedagogika

Odborný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky a zdravotníctva.

http://www.prohuman.sk/
Top 1x

Príručka vzájomnej komunikácie medzi rodinou a školou poukazuje na možnosti komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi a ponúka jej netradičné spôsoby.

http://prirucka.peterkan.com/

zslastovce - základná škola,Lastovce.

http://www.zslastovce.webs.com/