Zsfullu.sk - Základná škola Ľ. Fullu v Košiciach

Informácie o škole, vedení, projektoch a krúžkoch. Elektronická žiacka knižka a fotoalbumy.

http://www.zsfullu.sk/