Učebné pomôcky

Vynálezy, hlavolamy, logické a spoločenské hry a netradičné matematicko-fyzikálne pomôcky pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ.

http://www.stavrovsky.eu/

S divadelnými bábkami si deti môžu zahrať divadelné predstavenia, ktoré už poznajú, alebo si môžu vymyslieť úplne nové príbehy, čo rozvíja ich kreativitu a fantáziu.

http://www.babkovedivadlo.eu/
Top 5x

Vytvorenie bibliografického odkazu z knihy, článku z časopisu aj z internetovej stránky.

http://citovanie.co.nf/