Internetové kurzy

Komplexné produkty a služby v oblasti e-learningu. Integrácia a implementácia riešení elektronického vzdelávania. E-learning, elektronické kurzy, Learning Management System EKP, THOMSON NETg Channel Partner, vývoj elektronického obsahu.

http://www.e-learnmedia.sk/

Na stránke bude prebiehať elektronické vzdelávanie. Bude to napríklad vyučovanie angličtiny, marketingu alebo daňovej problematiky.

http://www.steva.eu/moodle

Aktivity občianskeho združenia regióny.sk v Bratislave, stanovy, klubový poriadok v internetovom centre, denné tábory pre deti a mládež, manuály pre výučbu, projekty.

http://www.regiony.sk/

Vzdelávací portál s množstvom e-learningových kurzov z oblasti IT, jazykových zručností, kurzov povinných zo zákona, rozvoja osobnosti a mäkkých zručností.

http://www.mojekurzy.sk/

Sme špecialisti na profesionálne a odborné kurzy anglického jazyka, preklady a tlmočenie. Učíme kurzy angličtiny pre právnikov, manažérov, lekárov, letcov a študentov vysokých škôl, ktorí túžia plynule hovoriť a profesionálne písať v anglickom jazyku. Sme registračným centrom pre IELTS, TOLES a Cambridge Asessment Exams ako FCE, CAE, ILEC, BEC a IFCE.

http://www.jazykova-skola.sk/

Vzdelávanie v oblasti anglického jazyka.

http://www.olc.sk/

Kurz mediácie - mediátor. Odbornú prípravu zabezpečujeme na základe akreditácie Ministerstva školstva SR formou prednášok, tréningov a dištančného štúdia - e-learning.

http://www.mediacia.net/

Angličtina cez internet poskytuje živý kontakt s učiteľom cez chat, Skype, e-mail, alebo telefón. Príprava na maturitu z anglického jazyka, TOEFL, vlastné programy podľa požiadaviek. Vysoká intenzita.

http://www.anglictinar.webs.com/

Jazyková škola Trenčín ponúkajúca kurzy angličtiny, študijné pobyty, angličtinu pre deti, online a Skype kurzy angličtiny, IELTS, TOEFL, CAE, FCE, ILEC. Príprava na maturitu, denné lekcie angličtiny zdarma a štúdium v zahraničí.

http://www.languagepartner.eu/

eLearning Academy - Online kurzy alternatívnej medicíny - iridiológia, liečenie anjelmi, kineziológia a reflexná terapia.

http://www.kurzy-liecenia.sk/

Databáza kurzov, jazykových škôl, autoškôl a poradenských spoločností. Možnosť online prihlášok na kurz a kontaktovania firiem prostredníctvom kontaktných formulárov.

http://www.kurzi.sk/

Taliančina - kurzy skupinové, individuálne, firemné - preklady - tlmočenie - korektúra textov - Maxikurzy .

http://www.kurzytalianciny.eu/

Maryjen akadémia účtovníctva a jazykov ponúka kurzy: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, Účtovný a daňový špecialista, Daňové a podnikateľské minimum. Jazykové kurzy a semináre.

http://kurzymaryjen.sk/

Projekt ponúka možnosť sebavzdelávania EduPort, Vzdelávanie pracovníkov, učiteľov i špecialistov v IT Oblasti Občania riadenia ľudských zdrojov. Prostredníctvom prezenčných kurzov aj on-line e-learningu podporuje odborný Profesijné hrdzu.

http://www.eduport.cz/

Ponúkame IT kurzy a certifikácie od poprednych vendorov - Red Hat, EMC, Symantec, Microsoft, VMware, Oracle, HP, Togaf, Scrum, atď..

http://www.datascript.sk/