Vzdelávanie, Školy

Doučovanie matematiky, fyziky, angličtiny, nemčiny, akéhokoľvek jazyka. Príprava na prijímacia a záverečné skúšky všetkých typov škôl.

http://www.doucovanie.eu/

Prehľadný zdroj informácií z oblasti doučovania a vzdelávania. Aktuálny zoznam inzerátov obsahujúci ponuky a dopyty z celého Slovenska.

http://www.doucovanie-vzdelavanie.sk/

Doučovanie a výuka anglického jazyka. Príprava na prijímacie pohovory, maturity, reparát a kontinuálna výuka jazyka formou konverzácie, cvičení, gramatiky a podľa individuálnych potrieb.

http://anglickyefektivne.webnode.sk/

Angličtina pre samoukov (online) + slovník, všetko nahovorené hovorcom v rodnom jazyku, gramatika, cvičenia, rôzne možností precvičovania slovnej zásoby + výuka posluchom.

http://anglicky.100pro.biz/

Vyučovanie angličtiny, slovenčiny a literatúry, slovenčiny pre cudzincov z anglicky hovoriacich krajín, korektúry textov a preklady z a do angličtiny.

http://www.filip-en.eu/

Ponúkam veľmi kvalitné hodiny anglického jazyka pre všetky vekové skupiny s akýmkoľvek stupňom ovládania angličtiny. Anglický jazyk ovládam na úrovni materinského jazyka a mám 25 ročnú skúsennosť s anglicky hovoriaceho prostredia (USA). Vyučovanie osobne v Rimavskej Sobote, alebo cez Skype kdekoľvek.

http://www.anglictina-preklady.sk/
Top 5x

Vzdelávacie centrum so zameraním na anglický a slovenský jazyk. Individuálne doučovanie podľa potrieb, jazykové vzdelávanie učiteľov - neangličtinárov, anglický klub detí. Lingua Credo je partnerom rodičov pre vzdelávanie detí.

http://www.lingua-credo.sk/

Projekt celoplošného zavedenia internetu na slovenské stredné a základné školy.

http://www.infovek.sk/

Cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov práva, na ktoré majú všetci nárok a nikomu nemôžu byť upierané, osvojovanie si vedomostí a zručností, formovanie postojov, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, rovnosti, plurality.

http://www.zemsmemy.qsh.eu/

Hlavná téma stránky svetloposudok.sk je svetélná pohoda v životnom prostredí. Poukazuje na dôležitosť prirodzeného slnečného žiarenia pre ľudský organizmus a životné prostrdie. Na stránke je možné nájsť informácie z platnej legislatívy a taktiež odborných informácií potrebných pre spracovanie svetlo technických posúdení.

http://svetloposudok.sk/

Prekladanie do morzeovky a z morzeovky - okamžite online, ďalej tiež odstraňovač diakritiky… - odstránenie diakritiky.

http://morzeovka.czweb.org/

Potřebujete projekt nebo realizaci slaboproudé nebo silnoproudé elektroinstalace? Obraťte se na elektrikáře Tomáše Jedelského. Jsme elektrikáři jenž se zabýva realizací staveb a jejich projekováním, tak poprosím o oblast řemeslnou a inženýrksou.

http://www.eletnany.cz/

Komplexné produkty a služby v oblasti e-learningu. Integrácia a implementácia riešení elektronického vzdelávania. E-learning, elektronické kurzy, Learning Management System EKP, THOMSON NETg Channel Partner, vývoj elektronického obsahu.

http://www.e-learnmedia.sk/

Na stránke bude prebiehať elektronické vzdelávanie. Bude to napríklad vyučovanie angličtiny, marketingu alebo daňovej problematiky.

http://www.steva.eu/moodle

Aktivity občianskeho združenia regióny.sk v Bratislave, stanovy, klubový poriadok v internetovom centre, denné tábory pre deti a mládež, manuály pre výučbu, projekty.

http://www.regiony.sk/