Učenie cudzích slov

Program pre učenie a udržiavanie slovnej zásoby cudzieho jazyka.

http://sites.google.com/site/uceniecudzichslov