S ďalekohľadom na cestách – projekt propagácie vedy

Cieľom projektu je vďaka zážitkom z pozorovania oblohy astronomickými ďalekohľadmi vzbudiť záujem mládeže o vedu a dať im možnosť zaujímavo využiť voľný čas. Prednášky, pozorovania, súťaže, učiteľský seminár aj pre vašu školu. Podporené APVV.

http://dalekohladnacestach.sk/