Diplomovky.eu - diplomovky a seminárky

Všetko a diplomových a seminárnych prácach. Písanie a formátovanie, vypracovanie obsahu, vyhotovenie grafov a tabuliek. Štatistické metódy ako overovanie hypotéz.

http://www.diplomovky.eu/